Titel: Luste tjaeledh – Soptsesh Saepmien bïjre
Svensk titel: Roligt att skriva – Berättelser om Saepmie
Utgiven av Stiftelsen Gaaltjie


Samarbete med Jennifer Bergkvist.


X